Hopp til innhold

Hvordan tinglyser jeg et pantefrafall?

Dersom du ønsker å fjerne en tinglyst panterett fra en eller flere eiendommer eller borettslagsandeler, samtidig som at panteretten skal bestå i noen andre, kan du tinglyse et pantefrafall. Pantefrafallet tinglyses ved at panthaveren sender et krav om delvis sletting til Kartverket. Slettekravet må tydelig angi hvilke eiendommer eller borettslagsandeler pantet skal frafalles i, og hvilke som fortsatt skal bestå. Kravet må signeres av panthaveren, som også må påføre sitt navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Hvis panthaveren er en bank eller et annet foretak, bør firmaets stempel også påføres.

Hvis panteretten er etablert i en obligasjon, det vil si dokument med skylderklæring om gjeldsansvar, må også originaldokumentet sendes inn. Kravet om pantefrafall bør da skrives på originaldokumentet.

Framgangsmåten for pantefrafall kan også brukes for delvis sletting av andre rettigheter enn panteretter, for eksempel frafall av rettigheter etter fradeling av nye eiendommer.

Les mer om pantefrafall ved arealoverføring.