Hopp til innhold

Kan jeg få en rettighet gjennom hevd?

Hvis du oppfyller vilkårene for hevd kan du få rett til å bruke ting eller eiendom som tilhører en annen. For eksempel kan man hevde rett til vei over en annens eiendom eller rett til båtplass. Man kan også hevde eiendomsrett. Reglene om hevd finner du i lov om hevd av 9. desember 1966. Rettigheter som er ervervet ved hevd, har rettsvern uten tinglysing, og skal ikke tinglyses, jf. tinglysingsloven § 21 annet ledd. Hvis spørsmålet om hevd er avgjort av en domstol kan rettsavgjørelsen tinglyses. 

Les mer