Hopp til innhold

Er det oppmålingsplikt ved tinglysing av en leiekontrakt som gjelder en hel bygning?

Det er ikke oppmålingsplikt ved tinglysing av leierett i bygninger. Både leie av enkelte rom i bygninger og leie av hele bygninger faller utenfor kravet om oppmåling, såfremt leieavtalen ikke gjelder eksklusiv bruksrett av utearealer rundt huset. Leie av utearealer må som hovedregel måles opp. 

Les mer