Hopp til innhold

Er det oppmålingsplikt for avtaler om leierett eller annen eksklusiv bruksrett over 10 år?

Ja, dersom du har inngått en avtale om eksklusiv bruksrett på en del av en større eiendom som skal gjelde for mer enn 10 år, må du kontakte kommunen for å få målt opp området. Kommunen vil tildele arealet som bruksretten gjelder et festenummer i matrikkelen. Først når dette er ordnet kan du sende avtalen til tinglysing. Du må også undersøke om avtalen utløser konsesjonsplikt eller om du må fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Les mer