Hopp til innhold

Hvordan sletter jeg et tinglyst refusjonskrav?

Refusjonskrav som er tinglyst, kan slettes av rettighetshaveren i henhold til vedtaket, altså panthaveren. Rettighetshaveren må sende et brev til Kartverket, og be om at dokumentet slettes fra grunnboken. Det er ikke nødvendig å legge ved det originale vedtaket, men vedtaket må identifiseres med dokumentnummeret det har fått i grunnboken og tinglysingsdatoen. Dette kan du få oppgitt ved å ringe til Kartverket på telefon 32 11 80 00.

Dersom du trenger informasjon om hvem som er rettighetshaver, eller annen informasjon om vedtaket, kan du bestille en kopi av det tinglyste dokumentet.

Les mer