Hopp til innhold

Hvem kan slette en fellesobligasjon for borettsinnskudd i et borettslag?

Et pant som er tinglyst til fordel for «fellesskapet av innskytere», eller alle andelseierne i et borettslag, kan slettes av styret i borettslaget. Dette er regulert i borettslagsloven § 2-11.