Hopp til innhold

Må ektefeller betale dokumentavgift?

Tinglysing av skjøte eller ektepakt som overfører eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder alle eiendommer som overføres under ekteskapet, og ved den ene ektefellens død. Ved separasjon og skilsmisse er det fritak for overføring av eiendom i forbindelse med skifte av felleseie, med ikke for eiendommer i særeie. Husk å oppgi fritaksgrunnen når dokumentet sendes til tinglysing. 

Les mer