Hopp til innhold

Hvilke dokumenter skal sendes inn sammen med melding til tinglysing fra matrikkelen?

Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, seksjonering, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24. Meldingen produseres i matrikkelen, og sendes Kartverket enten via tjenestene for elektronisk tinglysing eller på papir. Ved papirinnsendte saker skal gjenpart og nødvendige vedlegg følge med. En oversikt over hvilke vedlegg som skal sendes inn i de forskjellige sakstypene er å finne i vedlegg til føringsinstruks for matrikkelen.

Les mer