Hopp til innhold

Hvorfor blir ikke seksjoneringssøknaden stemplet?

Tidligere ble seksjoneringssøknadene stemplet med tinglysingsstempel når seksjoneringer og reseksjoneringer ble tinglyst. Etter dagens regler i matrikkelloven og eierseksjonsloven skal seksjonering eller reseksjonering først vedtas og føres i matrikkelen hos kommunen. Deretter skal kommunen sende melding til tinglysing sammen med seksjoneringsvedtaket og nødvendige vedlegg. Meldingen produseres i matrikkelen og skrives ut på papir for tinglysing. Det er meldingen fra matrikkelen som tinglyses og det er dette dokumentet som får tinglysingsstempel i dag, ikke selve seksjoneringssøknaden.