Hopp til innhold

Kan en seksjonering omfatte flere eiendommer?

Nei, som hovedregel kan bare en matrikkelenhet omfattes av seksjoneringen. Dette følger av eierseksjonsloven § 7 første ledd bokstav f. Dersom det er ønske om at bygninger på to selvstendige matrikkelenheter skal inngå i ett eierseksjonssameie, må eiendommene først sammenføyes. Enkelte ganger kan det imidlertid være umulig å slå sammen eiendommene eller opprette et eierseksjonssameie på hver eiendom. Det kan for eksempel være tilfellet når en sammenhengende bygning står på to bruksnumre; den ene eiendommen er eiet og den andre er festet, og hvor eieren av bygningene er den samme. I slike særlige tilfeller kan kommunen gi samtykke til at seksjoneringen omfatter mer enn en eiendom, jf. eierseksjonsloven § 7 fjerde ledd. Men samtykke skal ikke gis uten at Kartverket først har gitt et skriftlig samtykke. For å få et slikt samtykke, må du sende en skriftlig søknad med utfyllende forklaring om saken til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.