Hopp til innhold

Hvor mange eierseksjoner kan man erverve?

Hvor mange eierseksjoner man kan erverve står i eierseksjonsloven § 23. Det er forskjellige regler i forhold til hvem eieren er, og hva slags formål eierseksjonen har. Hovedregelen er at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner, bortsett fra fritidsboliger, i sameiet. Dette gjelder likevel ikke ved ekspropriasjon, arv, forskudd på arv, for borettslag, stat, kommune, arbeidsgivere som skal leie ut til ansatte, institusjoner med samfunnsnyttig formål og annet. I skjøtets punkt 7 skal mottakere av boligseksjoner skrive under på en egenerklæring om at ervervet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 23. Mottakeren må selv lese lovbestemmelsen og ta stilling til om ervervet er innenfor lovens rammer.

Les mer