Hopp til innhold

Kan aksjeleiligheter registreres i grunnboken?

Nei, det er kun andeler i borettslag og fast eiendom som kan tinglyses i grunnboken. Dette følger av tinglysingsloven § 1. En aksjeleilighet er en leilighet hvor den faste eiendommen, for eksempel en bygård, eies av et aksjeselskap. Vanligvis foreligger det rett og plikt for aksjonærene å inngå leiekontrakt for leilighetene i bygget. Eier og leieforhold er regulert i vedtektene. For spørsmål om rettsvern ved salg og pantsettelse av en aksjeleilighet, ta kontakt med selskapets forretningsfører. Boligaksjeselskap kan omdannes til borettslag etter borettslagsloven § 13-5.