Dataene egner seg for bruk i søkeløsninger for navneforskning, navigasjon på land og sjø, søkemedium i interaktive kart, framstilling av topografiske kart og som datagrunnlag for stedsnavnsøk i kartløsninger på Internett.

Stedsnavnene gir bl.a. informasjon om variasjoner i skrivemåte, språk, geografisk posisjon, objekttype, lovmessig status for stedsnavnet (offisielt/uoffisielt) og administrativ tilhørighet.

PRODUKTER: