Hopp til innhold

Utpantningsforretning

Utpantning er en eldre betegnelse på forenklet inndrivelse av pengekrav som automatisk har tvangsgrunnlag. Begrepet ble avskaffet i tvangsfullbyrdelsesloven i 1992, men krav som har særskilt tvangsgrunnlag eksisterer fortsatt, og kreves inn med vanlig utlegg, jf. tvangsloven § 7-2 bokstav e. Utpantningsforretninger kan slettes fra grunnboken etter de samme reglene som utleggsforretninger.

Les mer