Hopp til innhold

Urådighet

Når man tinglyser et forbud mot at en eiendom kan selges eller pantsettes, kaller vi det en urådighet. En urådighet innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan bestemme fritt over eiendommen, men må ha samtykke fra en bestemt person for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen. Dette er vanlig å tinglyse i forbindelse med salg, da kalles det gjerne «sikring», men en urådighetserklæring kan også være aktuelt å tinglyse i andre sammenhenger. En urådighet kan skrives inn i et pantedokument, dersom man samtidig vil tinglyse en panterett for et bestemt beløp. Urådigheten kan også formuleres fritt, for eksempel ved å bruke skjemaet "Erklæring om rettighet i fast eiendom". Merk at en tinglyst urådighet kun stanser tinglysing av frivillige avtaler. Den stanser ikke tinglysing av tvangsforretninger, og gir således ikke vern mot hjemmelshavers kreditorer.

Les mer