Hopp til innhold

Tvangssalg

En eiendom kan bli tvangssolgt dersom en eller flere kreditorer med pant i eiendommen krever det. Dette skjer når skyldneren har misligholdt sine forpliktelser. Det er namsmyndighetene som behandler saker om tvangssalg.