Hopp til innhold

Temadata

Temadata er data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner, og forvaltes av en rekke ulike etater. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Les mer