Hopp til innhold

Seksjonering

En eiendom som er seksjonert er delt opp i flere seksjonsnummer som har hvert sitt grunnboksblad. Grunnboksbladet representerer en ideell sameieandel i eiendommen, med en tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Dette er vanlig for store bygninger med flere bruksenheter, f.eks. en boligblokk.

Les mer