Hopp til innhold

Rettsvern

Når en rettighet har rettsvern betyr det at den er beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller eiendomsretten, men som har tinglyst sin rett etterpå eller ikke har tinglyst sin rett i det hele tatt. En eiendomsrett eller en rettighet får rettsvern når den blir tinglyst.

Les mer