Hopp til innhold

Planregister

Oversikt som inneholder opplysninger om alle gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Digitale planer skal samles i en database, et digitalt planregister.