Hopp til innhold

Opsjonsavtale

Ved eiendomsutvikling og utbygging, kan det være aktuelt å inngå en opsjonsavtale med grunneieren, før et eventuelt kjøp av grunnen. En opsjonsavtale gir vanligvis en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eiendommen, innen en bestemt tid og på visse vilkår. I mellomtiden får grunneieren som regel en økonomisk kompensasjon for bryderiet med å holde på eiendommen og vente på at det tas en avgjørelse.

Les mer