Hopp til innhold

Mortifikasjon

Mortifikasjon er en avgjørelse fra domstolen som sier at et dokument som har blitt borte eller er ødelagt ikke gjelder lenger. Det finnes to typer mortifikasjonsdommer, en dom som gjenoppretter et forsvunnet dokument, og en som erklærer innholdet som bortfalt. Et pantedokument som er forsvunnet må mortifiseres før det kan slettes fra grunnboken. Den som har en mortifikasjonsdom kan sende den til tinglysing. Husk å oppgi innsenders navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, slik at dokumentet blir returnert til riktig person etter tinglysing. Brønnøy tingrett er verneting for alle mortifikasjonssaker.

Les mer