Hopp til innhold

Mortifikasjon

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Avgjørelsen gjøres i doms form, og alle mortifikasjonssaker behandles av Brønnøy tingrett. Det finnes to typer mortifikasjonsdommer, en dom som gjenoppretter et forsvunnet dokument, og en som erklærer innholdet som bortfalt. Etter lovendring i tinglysingsloven § 32, i kraft 18. april 2017, er det i langt mindre grad krav om innlevering av originale dokumenter ved sletting eller påtegning om rettsendringer til tinglyste panteretter. Behovet for å mortifisere bortkomne originaldokumenter er derfor sterkt redusert. Mortifikasjon kan være aktuelt for de reelle pantobligasjonene, det vil si pantebrev med skylderklæring, og som derved følger reglene for omsetningsgjeldsbrev i gjeldsbrevloven.

Les mer