Hopp til innhold

Mikrotesla

Mikrotesla (µT) er måleenheten som angir styrken på et magnetfelt. Grenseverdien for befolkningen er 200 μT. Ved oppføring av nye eller oppgradering av gamle elektriske anlegg skal det utredes om magnetfelt i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 μT.