Hopp til innhold

Melding til tinglysing

Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, endring av eierseksjon, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24. Meldingen produseres i matrikkelen og sendes til tinglysing i to eksemplarer sammen med eventuelle vedlegg.

Les mer