Hopp til innhold

Målebrev

Frem til 2010 utstedte kommunen målebrev når en ny eiendom skulle opprettes. Målebrevet besto av en tekstdel og en kartdel som viste den nye eiendommens grenser. Målebrevene ble tinglyst for å opprette et nytt grunnboksblad i grunnboken. Du kan bestille kopi av et tinglyst målebrev.

Les mer