Hopp til innhold

Grunnboksblad

Alle eiendommer og borettslagsandeler som er tinglyst har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hvem som er registrert eier og hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på eiendommen. Alle kan bestille utskrifter av et grunnboksblad for hvilken som helst eiendom. Du kan også bestille kopi av et dokument som er tinglyst.

Les mer