Hopp til innhold

Eksklusiv bruksrett

Når noen får en bruksrett på et bestemt område som er så omfattende at grunneieren selv har svært begrenset praktisk nytte av arealet, da kan vi si at det er etablert en eksklusiv bruksrett. Eksempler på avtaler om eksklusiv bruksrett er festekontrakter og avtaler om leie av grunn til golfbane, tennisbane eller naust. Hver avtale må vurderes konkret i forhold til spørsmålet om oppmålingsplikt ved tinglysing.

Les mer