Hopp til innhold

D-nummer

D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer. Nummeret tildeles av det sentrale personregisteret til personer som har et begrunnet behov for det. Utenlandske personer som skal bli eiere av eiendom i Norge, eller som skal få en tinglyst en rettighet knyttet til en eiendom, må søke om D-nummer.

Les mer