Hopp til innhold

Avsetningsforretning

Avsetning er en tidligere betegnelse på utlegg som kreditor kan få i kraft av en ikke-rettskraftig dom. Begrepet er avskaffet, men regelen er opprettholdt i tvangsloven § 4-12. Avsetningsforretninger kan slettes fra grunnboken etter de samme reglene som utleggsforretninger.

Les mer