Hopp til innhold

Arealoverføring

Arealoverføring er et begrep som beskriver areal som overføres mellom tilgrensende matrikkelenheter uten at arealet først skilles ut som egen matrikkelenhet. Kommunen behandler saker om arealoverføring og sender melding til tinglysing sammen med nødvendige vedlegg.

Les mer