Hopp til innhold

Anleggseiendom

Anleggseiendom er navnet på en matrikkelenhetstype som kan opprettes i eiendomsregisteret matrikkelen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som er utskilt med eget gårds- og bruksnummer. Fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn kan også opprettes som anleggseiendom.