Kartverket ved fylkeskartkontorene er vedtaksmyndighet etter lov om stadnamn, for skrivemåten av alle naturnavn og tradisjonelle gårds- og bruksnavn og for de fleste navn i statlig virksomhet.

Mer informasjon om stedsnavn