Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 29 Aug 2019

  Det er knappe fire måneder igjen til landet får 43 nye kommuner og 11 fylker. Kartverket ber om at kommuner som skal slås sammen – og kommuner som er berørt av fylkessammenslåingene bretter opp ermene...

 • 28 Aug 2019
  Kartverket Molde

  Stor aktivitet i høst

  Kartverket lenke hit

  Det blir både kurs, fagdag og møter i regi av Kartverket Molde i høst. Følg med i aktivitetskalenderen for detaljer.

 • 28 Aug 2019

  Møre og Romsdal blir ikkje berørt av dei planlagde fylkessamanslåingane, men frå 2020 blir det mange endringar i kommunegrensene. 14 noverande kommunar skal bli til 5.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Hamar

  Krav til ferdigvegsdata

  Kartverket lenke hit

  Felles kravspesifikasjon for ferdigvegsdata er utarbeidet av NVDB Brukerforum Innlandet. Spesifikasjonen gjelder for alle kommunene i Innlandet.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Nytt kommunenummer til alle kommunene!

  Kartverket lenke hit

  Som følge av fylkessammenslåingen fører den vedtatte kommune- og regionreformen til at samtlige kommuner i Troms og Finnmark gis nytt kommunenummer. Dette får følger for IKT-system i kommunene.

 • 26 Aug 2019

  I sommer er det gjennomført flyvning med laserskanning og fotografering i årets to Geovekstprosjekter i Valdres og Lillehammerregionen. Endelige data leveres i januar/ februar 2020 som avtalt.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Trøndelag

  Alle områda er ferdig fotografert!

  Kartverket lenke hit

  Alle årets 5 planlagte kartleggingsprosjekt i Trøndelag er fotografert. Prosjekta dekkar til saman 10 kommunar.

 • 22 Aug 2019

  Vestfold og Telemark fylkeskommuner slås sammen 1.1.20. Kommunene oppfordres derfor om å gjøre nødvendige tiltak for at at overgangen til nytt kommunenummer fra årskiftet blir mest mulig smidig.

 • 21 Aug 2019
  Kartverket Bergen

  God flyt i adresseringsarbeidet

  Kartverket lenke hit

  I Hordaland og Sogn og Fjordane er alle kommunane godt i gang med, eller ferdige med adressering. Hordaland har no 97,30% andel vegadresser, mens tallet for Sogn og Fjordane er 85,74%.

 • 13 Aug 2019

  FNs ekspertkomité for global geografisk informasjon ga på årsmøtet fredag sin underkomité for geodesi klarsignal til å jobbe videre med å etablere et globalt geodetisk «Centre of Excellence».

 • 2 Aug 2019

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Kartverket får ansvar for ny autorisasjonsordning for egedomslandmålarar.

 • 5 Jul 2019

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemen...

 • 1 Jul 2019

  Kartverket har iverksatt et treårig prosjekt for å heve kvaliteten og styrke rollen til matrikkelen som nasjonal felleskomponent og basisregister.

 • 28 Jun 2019

  Statens vegvesen har digitalisert søknadsprosessene om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense til innbyggerne med utgangspunkt i geosynkronisering av plandata.

 • 27 Jun 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til matr...

 • 26 Jun 2019

  Det skjer i høst store endringer med NVDB (Nasjonal vegdatabank) og vegnettsproduktene som kommer derfra. Dette som en følge av kommune- og regionreformen.

 • 26 Jun 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 202 kommunene som får nytt kommunenummer, som en konsekvens av fylkessammenslåingene fra 1. januar 2020. Svarene viser at mange kommuner har en gjør...

 • 26 Jun 2019

  Kommunene kan hente kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverkets matrikkelklient. Den midlertidige ordningen med manuelle bestillinger avvikles.

 • 3 Jun 2019

  Hvert år får Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rundt 3000 varsler om oppstart av reguleringsplanarbeider. Geosynkronisering av plandata muliggjør digital analyse av disse planområdene. Komm...

 • 3 Jun 2019

  Stadig flere kommuner ser nytteverdien ved å være påkoblet Sentral felles kartdatabase med de meste detaljerte kartdataene i Norge. Sist ut er storbykommunen Stavanger.