Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 75 og 76 som dekker farvatn i Lofoten og Vesterålen, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige.

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 1, 2, 3 og 4 som alle dekker Oslofjorden, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld ny djupneinformasjon.

 • 5 Nov 2019

  Nå får skipsfarten enklere tilgang til informasjon for trygg og effektiv seilas. Farvannsbeskrivelsen Den norske los blir digital. – Vårt banebrytende arbeid vekker internasjonal interesse, sier Birte...

 • 4 Nov 2019
  Kartverket Nordland

  Ny geodataplan for Nordland

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen for Nordland for 2020-2023 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 24. oktober 2019. Finn planen her:

 • 1 Nov 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  Fagdag om marine grunnkart i Molde

  Kartverket lenke hit

  Marine grunnkart var tema på årets fagdag om temadata hos oss på fylkeskartkontoret i Møre og Romsdal. Fagdagen kunne ikkje ha kome på eit betre tidspunkt ettersom vi kunne feire at regjeringa nettopp...

 • 30 Okt 2019
  Kommunereform

  Marty i produksjon

  Kartverket lenke hit

  Marty ble som planlagt satt i produksjon 22. oktober. Dette medfører at aktører med behov for tidlig tilgang til matrikkeldata, før selve sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020, nå kan lese data ...

 • 30 Okt 2019

  Planen, som er den første for Oslo og Viken, ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 17. oktober. Planen gjelder for en periode på 4 år og revideres årlig.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Aktiv høst for Norge digitalt-utvalgene

  Kartverket lenke hit

  Alle ND-utvalgene for Trøndelag har gjennomført møter i løpet av oktober. Referat fra alle møtene er nå tilgjengelige.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Geodataplanen for Trøndelag er klar!

  Kartverket lenke hit

  Fylkesgeodatautvalget vedtok på sitt møte 24. oktober geodataplanen for Trøndelag 2020-2023. Fokus for de neste fire årene er standardisert datagrunnlag, økt bruk og mer kommunesamarbeid.

 • 29 Okt 2019

  Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn i...

 • 28 Okt 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  Geodataplan for Møre og Romsdal

  Kartverket lenke hit

  Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet 24. oktober 2019. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

 • 28 Okt 2019

  Til sammen 13 deltakere deltok på ledningsfaggruppemøtet i Oslo den 16.oktober 2019. Fokus på møtet var utveksling av informasjon om ledningsdata.

 • 24 Okt 2019

  I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene 2019/2020 tilbyr Kartverket eksterne brukere, som ikke kan benytte Martys endringslogg, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinf...

 • 22 Okt 2019

  For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne i gitte perioder i desember 2019. Dette får konsekvenser f...

 • 18 Okt 2019
  Kartverket Vestland

  Geodataplan for Vestland fylke

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Vestland fylke 24. september 2019. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 9 Lillesand - Ny-Hellesund er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld mange nye lykteendringar.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 129 Halsafjorden - Surnadalsøra er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld ein del nye lykteendringar.

 • 14 Okt 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær.

 • 7 Okt 2019

  Et nytt nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» er en realitet når regjeringen bevilger 13,8 millioner kroner i 2020 til oppstart i tre pilotområder langs norskekysten.

 • 2 Okt 2019

  Overseilingskart nr 507 (INT 9313) som dekker farvatn nord på Svalbard er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Nye data er tilført kartet for områder i Hinlopenstre...