Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 2 Apr 2020

  Dybdedata vil bidra til at sjøareal utnyttes på best mulig måte, samtidig som interessekonflikter kan unngås.

 • 2 Apr 2020

  Kartverket opprettholder tinglysing og alle tjenester under koronakrisen, og har beredskapsplaner klare dersom mange av våre ansatte blir syke.

 • 1 Apr 2020

  Onsdag 1. april tok Johnny Welle over som øverste leder i Kartverket etter Anne Cathrine Frøstrup.

 • 1 Apr 2020

  Frisk luft og små turer i nærmiljøet er lurt i en periode med mye inneliv og stillesitting. Planlegg nærturene på norgeskart.no og last ned ditt eget spesialtilpassede turkart fra et hvilket som helst...

 • 31 Mar 2020

  Er du interessert i kart og historie? Nå kan du hjelpe oss med å stedfeste Kartverkets samling av historiske kart.

 • 31 Mar 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Årsmøter som «roadtrip»

  Kartverket lenke hit

  Med nytt fylke følger også nye muligheter for gjennomføring av årsmøter innen ND og FDV. I år ble årsmøtene i Troms og Finnmark avholdt tre steder i fylket. Skype var også satt opp som alternativ.

 • 30 Mar 2020

  Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene klare...

 • 30 Mar 2020

  Lurer du på hvordan utbruddet av koronavirus påvirker saksbehandlingen i Kartverket? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  Historiske ortofoto i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Det andre store prosjektet med historiske ortofoto for Trøndelag er avsluttet. Det er denne gang produsert ortofoto av 71 store og små dekninger fra perioden 1949 til 2003.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  Kartleggingsprosjekt Trøndelag 2020

  Kartverket lenke hit

  Vi er nå i oppstartsfasen for Geovekts-prosjekt 2020. Det blir fire kartleggingsprosjekt i fylket i år, som dekker til sammen syv kommuner. Vi er i gang med å tildele årets prosjekt til firma.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  FDV-årsmøter for Trøndelag 2020

  Kartverket lenke hit

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste.

 • 25 Mar 2020

  Kartverket har i hele perioden til kommune- og regionreformene hatt en rolle med koordinering og samordning av dataflyten mellom ulike registrer og forvaltningsnivå. Sluttrapport på dette arbeidet er ...

 • 19 Mar 2020

  Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Her er en veiledning om protokol...

 • 17 Mar 2020

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt.

 • 16 Mar 2020

  Geovekst-forum har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med kvalitetsforbedring av FKB-Vann. Gruppen skal samle og samordne behovene til Geovekst-partene og foreslå kvalitetshevende tiltak og endr...

 • 12 Mar 2020

  Kartverket rigger for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester de nærmeste ukene. Resepsjonen på hovedkontoret i Hønefoss vil være stengt fra fredag 13. mars.

 • 10 Mar 2020

  Ortofoto av flybilder fra FKB-B prosjektet Nordland 2019 er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 6 Mar 2020

  Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og egner seg godt som grunnlag for kart og karttjenester i målestokk 1:100 000.

 • 2 Mar 2020

  Arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» i tre pilotområder langs norskekysten er i gang. Samarbeidspartnerne Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og...

 • 2 Mar 2020

  Endeleg er observert vasstand, berekna tidvatn og vasstandsvarsel for Mausund tilgjengeleg på Se havnivå-sidene på kartverket.no.