Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 22 Jan 2020
  Kartverket Møre og Romsdal

  Ortofoto frå Ytre Sunnmøre 2019 er klare

  Kartverket lenke hit

  Ortofoto frå kartleggingsprosjektet Ytre Sunnmøre 2019 er no tilgjengelege i Norge i bilder.

 • 14 Jan 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Sentral lagring av FKB i Troms og Finnmark fylke

  Kartverket lenke hit

  Per januar 2020 oppdaterer 34 av 39 kommuner i fylket direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). De resterende kommunene har ikke fastsatt dato for overgang.

 • 13 Jan 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Adressering i Troms og Finnmark fylke

  Kartverket lenke hit

  Stor aktivitet med vegadresseringsarbeidet i seks kommuner har ført til at andelen vegadresser i fylket har økt med 1 prosentpoeng fra 88,7 % til 89,7 % siden august 2019.

 • 9 Jan 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Nye fylkeskart for Oslo og Viken

  Kartverket lenke hit

  Kartverket har trykket opp nye fylkeskart med endringene fra kommune- og regionreformen. Kartene inneholder også en del faktaopplysninger. Vi leverer ut trykte kart så langt lagerbeholdningen rekker.

 • 7 Jan 2020

  Kartverket aksepterer både gammelt og nytt matrikkelnummer ved tinglysing i grunnboken i 90 dager fra 1. januar 2020.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Rogaland

  Nye storkommunar

  Kartverket lenke hit

  Trass i mange sonderingssamtalar og folkerøystingar blei det ikkje gjort noko vedtak om regionsamanslåing. Til slutt blei det berre fem kommunar i Rogaland som bestemte seg for å slå seg saman til to.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Nordland

  Oppsummering fra fagdag ledning

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Nordland arrangerte fagdag ledning i Bodø 3. desember 2019. 23 deltakere var tilstede fra kommuner, kraft- og nettselskap, Kystverket, Luftfartstilsynet og Kartverket.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Innlandet

  Nye Innlandet fylke

  Kartverket lenke hit

  Ingen kommuner ble slått sammen, men Hedmark og Oppland fylker er nå historie.

 • 6 Jan 2020
  Kartverket Vestland

  Nye Vestland fylke

  Kartverket lenke hit

  To fylke har blitt til eitt, og 24 kommunar har blitt til ni. Nye Vestland fylke er eit faktum.

 • 4 Jan 2020
  Kartverket Trøndelag

  Fra 48 til 38 kommuner i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Sør- og Nord-Trøndelag fylker slo seg sammen til Trøndelag fylke allerede i 1.1.2018. Ved årsskiftet ble det gjennomført ni kommunesammenslåinger, og fylket består nå av totalt 38 kommuner.

 • 3 Jan 2020

  En fylkessammenslåing og fem færre kommuner er status for Agder per 1. januar 2020.

 • 3 Jan 2020
  Kartverket Vestfold og Telemark

  Vestfold og Telemark ett fylke

  Kartverket lenke hit

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 • 3 Jan 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Troms + Finnmark = sant!

  Kartverket lenke hit

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020.

 • 3 Jan 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Viken er en realitet

  Kartverket lenke hit

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020.

 • 2 Jan 2020

  Fra 1. januar 2020 flyttet 3,6 millioner nordmenn digitalt, og Norge fikk ny kommune- og fylkesstruktur, bestående av 11 fylker og 356 kommuner. I Kartverket har det blitt jobbet intenst jul og nyttår...

 • 1 Jan 2020
  Kartverket Innlandet

  Gjennomført flyvning

  Kartverket lenke hit

  I sommer er det gjennomført flyvning med laserskanning og fotografering i årets to geovekstprosjekter i Valdres og Lillehammerregionen. Endelige data leveres i januar/ februar 2020 som avtalt.

 • 1 Jan 2020

  Vi har hatt eit sommarhalvår med fleire lange godvêrsperiodar på Vestlandet. I tillegg til mykje sol og hyggelege badetemperaturar, så har dette resultert i ein god sesong for flyfotografering.

 • 30 Des 2019

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene.

 • 30 Des 2019
  Kartverket Agder

  Gjennomført matrikkelfagdag

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Agder gjennomførte 28. november matrikkelfagdag for kommunene i regionen. Blant de 70 deltakerne var også jordskifteretten og Vegvesenet representert.

 • 20 Des 2019

  Når kommuner blir slått sammen, eller kommunegrensen mellom kommuner blir justert, medfører dette som oftest endringer i gårdsnummerserien. Endringene gjøres ved omnummerering av matrikkelnummer for e...