Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 9 Jul 2020

  Hannah Cook blir ny direktør for Kartverkets eiendomsdivisjon. Hun tiltrer stillingen 1. oktober 2020.

 • 3 Jul 2020

  Havnekart nr. 455 som dekker Stavanger havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Byfjorden og Stavanger...

 • 3 Jul 2020

  Kystkart nr. 305 som dekker Skagerrak, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nytt rutesystem for skipstrafikken i Skagerak og Kattegat,...

 • 1 Jul 2020

  Status for pågåande geovekstprosjekt og eit blikk på kartleggingsplanen framover var blant temaene på møte 4. juni. Referat frå møtet er tilgjengeleg.

 • 30 Jun 2020

  Fylkesgeodataplan for Rogaland 2021 - 2024 med tilhørende Handlingsplan er ute på høring. Frist for innspill til planen er 1. september 2020.

 • 30 Jun 2020

  Konstituering av utvalget var et av hovedtemaene på møte 26. mai. Referat fra møtet er nå tilgjengelig.

 • 29 Jun 2020

  Kartverket reviderer sitt avtaleverk og nye avtaler vil gjelde fra 1.1.2021.

 • 29 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2020

  Kartverket lenke hit

  Det er planlagt FKB-B-kartlegging av totalt 235 km2 fordelt på 8 kommuner. På grunn av mye snø og sen vår signaleres det i slutten av juni. Fotografering er antatt i starten av juli.

 • 29 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Revisjon av fylkesgeodataplanen

  Kartverket lenke hit

  I forbindelse med årlig oppdatering av fylkesgeodataplanen for Troms og Finnmark fylke ber vi partene i Norge digitalt-samarbeidet om innspill til tiltak senest innen 10.9.2020.

 • 29 Jun 2020
  Kartverket Trøndelag

  Det går fremover

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per juni 2020 på 94,4 %.

 • 25 Jun 2020

  Arbeidet med strategi for å forbedre datakvaliteten i matrikkelen som nasjonal felleskomponent er i gang. Kartverket bruker mytetesting som metodikk og ønsker tilbakemeldinger på arbeidet.

 • 24 Jun 2020

  Fellesmøtet 16. og 17. juni ble gjennomført som videomøte! Første dag gikk med til informasjonsdeling. Dag to ble brukt til gruppearbeid der temaet var tiltak og aktiviteter til Fylkesgeodataplanen.

 • 24 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Utvalgmøter i juni

  Kartverket lenke hit

  Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark hadde sitt første møte 10. juni. Plan-og temadatautvalget og Basidgeodautvalget sitt andre hhv. 4. og 17. juni. Referatene er nå tilgjengelig.

 • 23 Jun 2020
  Kartverket Trøndelag

  Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel som videomøte 27. mai med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive.

 • 22 Jun 2020
  Kartverket Rogaland

  Kartleggingsprosjekt i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  I år er det to kartleggingsprosjekt i Rogaland fylke. Sandnes er ferdig fotografert. I Ryfylkeheiene er det fortsatt mye snø igjen så noe av fotograferinga må vente en stund til.

 • 22 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Den som venter på noe godt …

  Kartverket lenke hit

  Etter å ha blitt ansatt høsten 2019 hadde Markus Torstad sin første arbeidsdag i Kartverket 1.6.2020.

 • 17 Jun 2020

  Kartverket og Stavanger kommune har laget et bli kjent-kart over nye Stavanger kommune. I dag fikk alle 11-åringene i kommunen hvert sitt kart til odel og eie, og det var en høytidelig overrekkelse fr...

 • 17 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Første møte gjennomført

  Kartverket lenke hit

  Første møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark ble avholdt 10. juni. Utvalgets funksjon og mandat var blant punktene på dagsorden. Les mer i referatet fra møtet.

 • 17 Jun 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  NVDB brukerforum for Oslo og Viken fylker

  Kartverket lenke hit

  Referat fra juni-møte i brukerforumet er nå tilgjengelig. Status for NVDB-arbeidet og veileder for registrering av stikkrenner var blant sakene på dagsorden.

 • 17 Jun 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Status adressering i Troms og Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Vi gratulerer Storfjord kommune som fylkets tredje kommune (etter fylkessammenslåinga) med 100 % vegadresser. For hele fylket bor 98,5 % på vegadresser.