Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 19 Jun 2019

  Kvæfjord kommune gikk over til SFKB 3. juni. Neste kommune ut er Skånland 16. august. Dermed oppdaterer 18 kommuner i Troms og 11 kommuner i Finnmark direkte i SFKB.

 • 14 Jun 2019

  Flere private bedrifter ser nytten av å hente data direkte fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner fremfor å drifte og eie egne bakkenett. Nylig ble det inngått avtale med Leica Geosystems...

 • 12 Jun 2019

  Hovedseriekart nr. 28 Bremanger er utgitt som nytt kart. Elektroniske sjøkart (ENC) som dekker samme farvann, samt elektroniske sjøkartdata, er også oppdatert. Hele kartet er nå kartlagt med multistrå...

 • 12 Jun 2019

  E-verksgruppen har som mål å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen treffes to ganger i året, og referat fra vårmøte er nå tilgjengelig. Neste møte er 16. oktober 2019.

 • 6 Jun 2019

  Hovedseriekart nr. 16 Tananger – Stavanger – Skudenes, er utgitt i ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 5 Jun 2019

  Det jobbes godt i kommunene med etablering og vedlikehold av plandata og digitale planregistre. Arealplandata inngår i FDV-avtalene. Fylkeskartkontorene bistår kommunene i dette arbeidet.

 • 3 Jun 2019

  Hvert år får Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rundt 3000 varsler om oppstart av reguleringsplanarbeider. Geosynkronisering av plandata muliggjør digital analyse av disse planområdene. Komm...

 • 3 Jun 2019

  Stadig flere kommuner ser nytteverdien ved å være påkoblet Sentral felles kartdatabase med de meste detaljerte kartdataene i Norge. Sist ut er storbykommunen Stavanger.

 • 29 Mai 2019

  Hva skjer når det blir endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i kjølvannet av kommune- og regionreformene?

 • 29 Mai 2019

  Det er ikke bare kommuner som er en del av en kommunesammenslåing som har en jobb å gjøre fram mot årsskiftet. Det har også alle de 202 kommunene i fylker som skal slås sammen.

 • 28 Mai 2019

  Årets regionmøter ble avholdt i perioden 13.2. - 24.4. Referat fra møtene er tilgjengelig.

 • 24 Mai 2019

  Havnekart nr. 483 Fedje – Mongstad er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Et område fra Sløvågen til Mekevikane er nymålt.

 • 24 Mai 2019

  Havnekart nr. 472 Drammen havn er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Deler av Drammen havn er nymålt.

 • 23 Mai 2019

  Det globale prosjektet Seabed2030 har satt seg som mål å kartlegge verdens havområder innen 2030. En samarbeidsavtale mellom Kartverket og Havforskningsinstituttet om innsamling av dybdedata fra forsk...

 • 23 Mai 2019

  Fra 28. mai 2019 vil matrikkelen og SSR være integrert. Dette betyr at adressenavn nå kun skal føres i matrikkelen, og bruksnavn kun skal føres i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

 • 23 Mai 2019
  Kartverket Trøndelag

  Flyfotografering i Trøndelag 2019

  Kartverket lenke hit

  Rekordvarme i april resulterte i rekordtidlig flyfotografering for 4 av kartleggingsområdene våre. Dette betyr at det nå kun er Oppdal som gjenstår å få flyfotografert av årets prosjekter.

 • 22 Mai 2019

  ​To observasjonsbøker fra 1779–1780 ble funnet i en safe og dukket overraskende opp i Kartverket sist uke.

 • 22 Mai 2019
  Kartverket Trøndelag

  Prosjektet «Trondheimsnavn»

  Kartverket lenke hit

  Det toårige prosjektet hadde som mål å registrere navn hovedsakelig utenfor de mest tettbebygde områdene i kommunen. Til sammen ble 4 286 stedsnavn registrert i prosjektet.

 • 21 Mai 2019

  Tysdag 21. mai blei ei rekke forbetringar publisert på Se havnivå. Samtidig korrigerer Kartverket vasstandsdata for kjente, systematiske målefeil.

 • 21 Mai 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Utvalgsmøter  våren 2019

  Kartverket lenke hit

  Oppsummeringer fra vårmøter i Norge digitalt-utvalgene for Troms og for Finnmark er nå tilgjengelig.