Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  Historiske ortofoto i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Det andre store prosjektet med historiske ortofoto for Trøndelag er avsluttet. Det er denne gang produsert ortofoto av 71 store og små dekninger fra perioden 1949 til 2003.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  Kartleggingsprosjekt Trøndelag 2020

  Kartverket lenke hit

  Vi er nå i oppstartsfasen for Geovekts-prosjekt 2020. Det blir fire kartleggingsprosjekt i fylket i år, som dekker til sammen syv kommuner. Vi er i gang med å tildele årets prosjekt til firma.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  FDV-årsmøter for Trøndelag 2020

  Kartverket lenke hit

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste.

 • 25 Mar 2020

  Kartverket har i hele perioden til kommune- og regionreformene hatt en rolle med koordinering og samordning av dataflyten mellom ulike registrer og forvaltningsnivå. Sluttrapport på dette arbeidet er ...

 • 19 Mar 2020

  Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Her er en veiledning om protokol...

 • 17 Mar 2020

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt.

 • 16 Mar 2020

  Geovekst-forum har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med kvalitetsforbedring av FKB-Vann. Gruppen skal samle og samordne behovene til Geovekst-partene og foreslå kvalitetshevende tiltak og endr...

 • 12 Mar 2020

  Kartverket rigger for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester de nærmeste ukene. Resepsjonen på hovedkontoret i Hønefoss vil være stengt fra fredag 13. mars.

 • 10 Mar 2020

  Ortofoto av flybilder fra FKB-B prosjektet Nordland 2019 er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 6 Mar 2020

  Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og egner seg godt som grunnlag for kart og karttjenester i målestokk 1:100 000.

 • 2 Mar 2020

  Arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» i tre pilotområder langs norskekysten er i gang. Samarbeidspartnerne Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og...

 • 2 Mar 2020

  Endeleg er observert vasstand, berekna tidvatn og vasstandsvarsel for Mausund tilgjengeleg på Se havnivå-sidene på kartverket.no.

 • 27 Feb 2020

  I samarbeid med Lantmäteriet i Sverige skal Kartverket gå opp riksgrensen mellom Norge og Sverige på nytt.

 • 26 Feb 2020

  Matrikkel versjon 3.16 kommer i en mer brukervennlig drakt når den blir lansert tirsdag 17. mars.

 • 26 Feb 2020

  – Geodata er avgjørende for utvikling av smarte byer og bærekraftige samfunn. Det var budskapet da Kartverket representerte Norge sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet på FN-konferansen ...

 • 26 Feb 2020

  Norge digitalt i Nordland arrangerte dagskurset «Kart i bygge- og delesaksbehandling» på tre steder i februar. Til sammen 66 deltakere fra kommuner, private firma og regionale etater deltok.

 • 26 Feb 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  33 kilo revet vekk!

  Kartverket lenke hit

  Under årets vintermøte, som ble holdt i Alta, ble 33 kg fylkeskart revet vekk i løpet av konferansen og svært mange av de nærmere ca. 150 deltakere tok med seg ett eller to kart hjem.

 • 24 Feb 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Laserdata - workshop med fokus på flom

  Kartverket lenke hit

  -En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor. Jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop, uttalte Kristine Andreassen fra Rælingen kommune etter workshopen.

 • 24 Feb 2020
  Kartverket Vestland

  Sentral lagring av FKB-data

  Kartverket lenke hit

  Onsdag 12. februar 2020 blei ein milepæl for Vestland fylke. Alle kommunar i fylket oppdaterer no direkte i SFKB.

 • 13 Feb 2020

  Bane NOR skal gå over til å bruke satellitter for å kontrollere at jernbanesporene ligger der de skal. Det skal forhindre blant annet solslyng og avsporing, og gir en innsparing på godt over 100 milli...