Hopp til innhold
 1. Ny utgave av kystkart for Skagerrak

  Kystkart nr. 305 som dekker Skagerrak, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nytt rutesystem for skipstrafikken i Skagerak og Kattegat

 2. Ny utgave av sjøkart i Stavanger

  Havnekart nr. 455 som dekker Stavanger havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Byfjorden og

 3. Ny utgave av sjøkart nr 92

  Sjøkart nr. 92 Karlsøy - Flatværet - Gåsan i Troms og Finnmark, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Kristoffervalen.

 4. Nytt sjøkart på Svalbard

  Ny sjømåling på Svalbard medfører utgivelse av ett nytt kart (nr. 538) og nye utgaver av tre andre (532, 533 og 540). De nymålte områdene er i Wijdefjorden og i Storfjorden. Dette gjør tidligere

 5. Ny utgave av sjøkart i Farsund

  Havnekart nr. 477 som dekker Farsund havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata etter fjerning av grunner

 6. Nå kan du enkelt rette feil i sjøkart!

  Årets båtsesong er i gang. Nå kan fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart bidra til sikrere og bedre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og mangler i norske sjøkart. Den nye tjenesten for

 7. 7.2 Namnsetjing av naturlokalitetar

  7.2.1 Bakgrunn Namnsetjing av naturlokalitetar er ikkje regulert i regelverket. Av og til kjem det spørsmål om heimel for å gje slike namn. Til dømes er utradisjonelle namn som Stølsheimen, Breheimen

 8. 7.1 Avgjerder

  Lov om stadnamn § 7 Avgjerder seier kven som kan velje namn på ulike lokalitetar: "Kommunen vel namn på og vedtek skrivemåten på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt

 9. Ny utgåve av sjøkart nr 70

  Hovudseriekart nr. 70 som dekker Røst og Værøy i Lofoten, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåven inneheld ny djupneinformasjon for Røst og mange

 10. Nye utgåver av sjøkart i Møre og Romsdal

  Hovudseriekarta nr. 30, 31, 35 og 126 som alle dekker farvatn i Møre og Romsdal, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld mange