Hopp til innhold
 1. Eier av fylkesveger i matrikkelen

  Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger, for de fylkene som er omfattet av regionreformen. Endringer i

 2. Veileder om utleveringsforskriften

  Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for

 3. Konsesjon ved tinglysing

  Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Ny eigar eller

 4. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 5. Eiendomsretts-seminaret 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær. Til seminaret kom noen av de beste

 6. Pantedokument med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Rettleiing til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i fast eigedom, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har

 7. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 8. Pantedokument burettslagsandel med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i burettslagsandel, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har grunnboksheimel til andelen, og

 9. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 10. Adresser i burettslag

  Andelar i burettslag er identifisert i grunnboka med burettslaget sitt organisasjonsnummer og eit andelsnummer. Opplysingar om adressene til andelane er registrert i grunnboksdatabasen, og kan