Hopp til innhold
 1. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 2. Eiendomsretts-seminaret 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær. Til seminaret kom noen av de beste

 3. Pantedokument med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Rettleiing til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i fast eigedom, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har

 4. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 5. Pantedokument burettslagsandel med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i burettslagsandel, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har grunnboksheimel til andelen, og

 6. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 7. Adresser i burettslag

  Andelar i burettslag er identifisert i grunnboka med burettslaget sitt organisasjonsnummer og eit andelsnummer. Opplysingar om adressene til andelane er registrert i grunnboksdatabasen, og kan

 8. Endring av valkrinsar 2019

  Dei lokale valstyra i kommunane har ansvaret for å fastsetje valkrinsane, mens Kartverket i samarbeid med kommunen har ansvaret for at aktuelle adresser blir knytte til rett valkrins i matrikkelen.

 9. Adressemerker

  Hva er et adressemerke, og hvorfor skal vi ha det på døra? Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Selv om blokka har vegadressen Storgata 10, så er det mange leiligheter i

 10. Eiendomsretts-seminar 2018

  I underkant av 200 personer deltok under årets eiendomsrettseminar på Sundvolden Hotel. Seminaret gikk over to dager og er det niende i rekken. Som tidligere år var programmet satt sammen av et