Hopp til innhold
 1. Alle fylker 4-kv2019 (Csv)

  Etterslepstall for føring av bygninger i kommunene, 4. kvartal 2019

 2. Ny utgåve av sjøkart nr 84

  Hovudseriekart nr. 84 som dekker farvatn i Troms, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Sommarøy med ny

 3. Ny utgåve av sjøkart nr 525

  Hovudseriekart nr. 525 som dekker Bellsund, Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial

 4. Ny utgåve av sjøkart nr 96

  Hovudseriekart nr. 96 som dekker Altafjorden og Langfjorden i Finnmark, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for

 5. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 6. Johnny Welle blir ny kartverkssjef

  Administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år. Kartverket skal sørge for at kart- og eiendomsinformasjon er

 7. Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 31. oktober 2019 med 38 deltakere fra kommuner, Vegvesenet og Kartverket. De aller fleste deltakerne var «eiendoms-landmålere». Omfattende program

 8. Videomøte matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 27. mai. Fagdagen bler avholdt som webinar med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive. I

 9. Meldinger til de sjøfarende i 150 år

  Etterretninger for sjøfarende er inne i sitt 150. år. Publikasjonen har lange tradisjoner som et kunngjøringshefte for å "holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter". Fra 1826 til 1878 var det

 10. 6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

  6.6.1 Innledning Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret