Hopp til innhold
 1. Endringer ved kommunesammenslåing

  Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på 

 2. 6.1 Innledning

  Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende

 3. Kartlegging 2019

  I år blir det oppdaterte kart i Sandnes, Algård og Forsand. Oppdraget utføres av COWI, og etter avtalen skal data leveres 15. november i år. KARTLEGGING: Områdene som skal kartlegges i 2019 er

 4. Vedlegg

  Vedlegg til kapittel 4 Vedlegg A - Behandling av navn som gjelder flere fylker Vedlegg B - Ord for retning og størrelse i samband med stedsnavn Vedlegg F - Gjennomføring av navnesaker etter

 5. 4.4 Innlegging i sentralt stedsnavnregister (SSR) og matrikkelen

  4.4.1 Registrering i SSR. Skrivemåtestatus Når vedtak er gjort, skal vedtatt skrivemåte umiddelbart legges inn i SSR. Navnevedtak som blir gjort etter normal saksgang, får koden V – Vedtatt, mens

 6. 4.3 Vedtak

  4.3.1 Høringsuttalelser. Tilråding fra stedsnavntjenesten Etter å ha mottatt uttalelsene fra høringsrunden utarbeider stedsnavntjenesten tilråding om skrivemåte til vedtaksorganet. Forslaget om

 7. Godt engasjement på FDV-årsmøtene i Trøndelag

  Forvaltning, drift og vedlikeholdsårsmøtene ble i år gjennomført som 5 regionale samlinger. Om lag 140 personer fra de ulike avtalepartene møtte opp. Årets i årsmøter i forvaltning, drift og

 8. Teknologiforum 2019

  Påmelding og program finner du på lenken under. Hva er Teknologiforum? Teknologiforum er et møtested for alle som har en rolle relatert til infrastrukturen for stedfestet informasjon i Norge der

 9. Plattform for erfaringsutveksling

  Fra 1. januar består landet av 356 kommuner og 11 fylker. Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre

 10. Testdata for kommune- og regionreformene

  Kartverket tester nye kommune-Norge i matrikkelen, ved å simulere kommune- og regionreguleringene som trer i kraft 1. januar 2020. For eksterne aktører har testdataene vært tilgjengelige fra 10.