Hopp til innhold
 1. Arbeidsutvalg basisdata for Innlandet fylke

  Arbeidsutvalg basisgeodata (Au Basis) har til oppgave å finne effektive løsninger for etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata for Innlandet fylke. Arbeidsutvalget for

 2. Adressering i Innlandet fylke

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Innlandet fylke. Per mai 2020 er det 98,6 % dekning av vegadresser. Om adressering Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i

 3. Historiske ortofoto for Innlandet fylke

  Ortofoto fra etableringen av økonomisk kartverk for Innlandet fylke foreligger. Det eldste prosjektet lagt inn i denne siste bolken er «Snertingdal 1961», og det nyeste er «Engerdal-Rendalen 1983».

 4. Digitale planregistre i Nordland

  Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende. Tabellen er sortert etter kommunenavn. Planregistre i Nordland Kommune Planregister Annen

 5. Arbeidsutvalg for Plan- og temadata i Agder fylke

  Plan- og temadatautvalget (PTU) for Agder fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget. Referat/ oppsummering m.m. fra

 6. Arbeidsutvalg for Basisdata i Agder fylke

  Basisdatautvalget (BGU) for Agder fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt

 7. Ny utgåve av kystkart nr. 307

  Kystkart nr. 307 (INT 1401) Stavanger - Florø, som dekker Vestlandet og Nordsjøen, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ny

 8. Ny utgåve av sjøkart ved Florø

  Hovudseriekart nr. 26 og hamnekart nr. 479 som begge dekker farvatn ved Florø, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvane inneheld ny

 9. Gjennomføring av reformene er i gang

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020, og fører til vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok . For å gjennomføre endringene stenges systemene for all

 10. Konsesjon ved tinglysing

  Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Ny eigar eller