Hopp til innhold
 1. Ny utgåve av sjøkart nr 70

  Hovudseriekart nr. 70 som dekker Røst og Værøy i Lofoten, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåven inneheld ny djupneinformasjon for Røst og mange

 2. Nye utgåver av sjøkart i Møre og Romsdal

  Hovudseriekarta nr. 30, 31, 35 og 126 som alle dekker farvatn i Møre og Romsdal, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld mange

 3. Troms og Finnmark er ett fylke

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 4. Viken fylke er en realitet

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune

 5. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 6. Gammelt matrikkelnummer kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars

  Kartverket aksepterer både gammelt og nytt matrikkelnummer ved tinglysing i grunnboken i 90 dager fra 1. januar 2020. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter,

 7. Workshop-kommunal geodataplanlegging i Agder

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene. Målsetting

 8. Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass!

  Fra 1. januar 2020 flyttet 3,6 millioner nordmenn digitalt, og Norge fikk ny kommune- og fylkesstruktur, bestående av 11 fylker og 356 kommuner. I Kartverket har det blitt jobbet intenst jul og

 9. Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke.

 10. Arbeidsutvalg plan- og temadata for Innlandet fylke

  Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt organiseres gjennom et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalg for plan- og temadata - Innlandet fylke (AU-tema) Utvalget skal være en møteplass hvor partene i