Hopp til innhold
 1. Kommunene i gang med IKT-anskaffelser

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser. I den nylig utførte

 2. Roser kommunene for kvalitetsheving i matrikkel og grunnbok

  Kommunene legger ned et stort arbeid med å rette feil i matrikkel og grunnbok før kommune- og regionsammenslåingene 1. januar 2020. –Vi berømmer kommunene for den store innsatsen de gjør, sier

 3. Første møte i beredskapsrådet for Vestland fylke

  10.- 11. april 2019 var beredskapsrådet for Vestland fylke samlet i Førde. Det var første felles samling for de tidligere beredskapsrådene i Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå er slått sammen.

 4. Adressering i Trøndelag

  Adresseringen i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per mai 2019 på 93,4 %. Status per mais 2019 28 av fylkets 48 kommuner har 99-100 % vegadresser.

 5. F-T-Oppgave-M7-Arealoverforing (Pdf, 319 KB)

  22. november 2018 Kurs i matrikkelføring - Føringskurs Oppgave M7 - Arealoverføring Side 1 av 4 Matrikkelenhet Oppgave M7 – Arealoverføring Mål med oppgaven: La

 6. FDV årsmøter i Agder 2019

  Årets møter i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble avholdt 20. og 21. mars 2019 i henholdsvis Arendal og Kristiansand. Referat fra møtene finner du nede på siden. Om FDV-årsmøtene Årsmøtene

 7. Regionmøter for Hedmark og Oppland 2019

  Regionmøtene for 2019 ble avholdt i alle 11 regionene i perioden 13. februar til 24. april. I tabellen under finner du informasjon om regionkontakter og referat fra hvert av møtene. Regionmøtene er

 8. Kvalitetskrav til arealplaner i Trøndelag

  Et planforslag må tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene til en digital reguleringsplan. Fylkesmannen, fylkeskommune og Kartverket i Trøndelag bistår kommunene med dette. Fremstilling av

 9. Etterslepstall alle kommuner (Csv)

 10. Endringer ved kommunesammenslåing

  Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på