Hopp til innhold
 1. Tilgang til ferske data for storbykommunen Stavanger

  Stadig flere kommuner ser nytteverdien ved å være påkoblet Sentral felles kartdatabase med de meste detaljerte kartdataene i Norge. Sist ut er storbykommunen Stavanger. Per slutten av mai var det

 2. Forvaltning, drift og vedlikehold ved Kartverket Oslo

  Geodatautvalgene i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å

 3. Endringer på kommunale og fylkeskommunale eiendommer

  Hva skjer når det blir endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i kjølvannet av kommune- og regionreformene? Kartverket har den siste tiden

 4. Foeringsinstruks-matrikkelen-v3-15 (Pdf, 2 MB)

  Føringsinstruks for matrikkelen - versjon 3.15, ajourført 29.05.2019

 5. Integrasjon mellom matrikkelen og Sentralt stedsnavnregister

  Fra 28. mai 2019 vil matrikkelen og SSR være integrert. Dette betyr at adressenavn nå kun skal føres i matrikkelen, og bruksnavn kun skal føres i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Adressenavn

 6. Sjøkartkonferansen 2019

  Dagens og framtidens sjøkart er tema på Sjøkartkonferansen 5.–6. november i Stavanger. Tirsdag 5. og onsdag 6. november inviterer Kartverkets sjødivisjon til Sjøkartkonferansen 2019 i våre lokaler

 7. Betre datagrunnlag for vasstand

  Vi forbetrar både datagrunnlaget og nettsidene for vasstand. Nytt i juni er at du no kan zoome inn for å studere vasstandsdata nøyare. På Se havnivå kan du bruke musa til å markere eit område i

 8. Mer penger til laserskanning

  Bevilgningen til prosjektet nasjonal detaljert høydemodell ble i dag økt med 16 millioner gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019. - Det var en gledelig nyhet! Og det er klart at vi er

 9. FaggrMatr-Ref-2018-08-21og22 (Pdf, 277 KB)

  - 1 - REFERAT Møte: Faggruppe matrikkel Dato: 21.- 22. august 2018 Til stede: Jan Inge Torgersen Kristin Tveit Arne Nysveen (dag2) Arnulf Haugland Lars Elsrud Margrete Myran

 10. Kommunene i gang med IKT-anskaffelser

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser. I den nylig utførte