Hopp til innhold
 1. Satellitter forteller hvor sporet skal ligge

  Bane NOR skal gå over til å bruke satellitter for å kontrollere at jernbanesporene ligger der de skal. Det skal forhindre blant annet solslyng og avsporing, og gir en innsparing på godt over 100

 2. Rekordhøg vasstand på Vestlandet

  Måløy fekk ny vannstandsrekord etter at det natt til tysdag 11. februar blei ekstremt høg vasstand langs kysten frå Agder til Møre og Romsdal. I Måløy har ein aldri før målt så høg vasstand sidan

 3. Kom i mål ved årsskiftet - og strake veien videre i 2020

  Overgangen til 1. januar 2020 og gjennomføringen av kommune- og regionreformene var forberedt godt gjennom et bra samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. I dag oppdaterer 326 av

 4. Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL (Pdf, 2 MB)

  Norconsult AS Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL Oppdragsnr.: 5195899 Dokumentnr.: 101 Versjon: 1 Dato: 2019-12-02 err

 5. Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  3. og 4. september 2019 var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og

 6. Engasjerte kommuner på DOK-verksted

  Verkstedene om kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført for to grupper av kommuner i november 2019. Målsetningen var å bidra til økt kunnskap om og bruk av det offentlige kartgrunnlaget (DOK). På møtet i

 7. Utsatt - Fagdag matrikkel Nordland

  Matrikkelsamlingen i Bodø 29 april blir ikke gjennomført på grunn av pålagte smitteverntiltak. Vi kommer tilbake med ny informasjon når situasjonen er mer avklart. For matrikkelhjelp - se under.

 8. Oppgave-M6-sammenslaaing-av-matrikkelenheter (Pdf, 309 KB)

  Oppgave til kurs i matrikkelføring, oppgave M6. Oppdatert 14.01.2020

 9. Oppgave-M4-opprett-ny-festegrunn (Pdf, 301 KB)

  Oppgave til kurs i matrikkelføring, oppgave M4. Oppdatert 14.01.2020

 10. Ny utgåve av sjøkart nr 70

  Hovudseriekart nr. 70 som dekker Røst og Værøy i Lofoten, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåven inneheld ny djupneinformasjon for Røst og mange