Hopp til innhold
 1. Prioriterer samfunnskritisk drift

  Kartverket rigger for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester de nærmeste ukene. Resepsjonen på hovedkontoret i Hønefoss vil være stengt fra fredag 13. mars. Regjeringen

 2. Veileder om utleveringsforskriften

  Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for

 3. Foeringsinstruks-matrikkelen (Pdf, 2 MB)

  Føringsinstruks for matrikkelen - versjon 3.17, ajourført 27.05.2020

 4. Kartverket lanserer N100 Kartdata

  Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og egner seg godt som grunnlag for kart og karttjenester i målestokk 1:100 000. – Ved bruk av for eksempel karttjenesten www.norgeskart.no

 5. Vasstandsdata og varsel for Mausund på Se havnivå

  Endeleg er observert vasstand, berekna tidvatn og vasstandsvarsel for Mausund tilgjengeleg på Se havnivå-sidene på kartverket.no. Vasstandsmålaren på Mausund har vore i drift i mange år, men fram

 6. Etter 30 år skal riksgrensen mot Sverige bli gått opp på nytt

  I samarbeid med Lantmäteriet i Sverige skal Kartverket gå opp riksgrensen mellom Norge og Sverige på nytt. Til sommeren starter arbeidet med grenseoppgangen som er ventet å være ferdig i 2024.

 7. Oppsummering fra kurs i bruk av kart i byggesaker

  Norge digitalt i Nordland arrangerte dagskurset «Kart i bygge- og delesaksbehandling» på tre steder i februar. Til sammen 66 deltakere fra kommuner, private firma og regionale etater deltok.

 8. Laserdata - workshop med fokus på flom

  -En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor, og jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop. Uttalelsen kom fra Kristine Andreassen, Rælingen kommune da

 9. Oppgave-M14-Fullforing-av-ikke-fullfort-oppmaalingsforretning-ML (Pdf, 532 KB)

  Oppgave til kurs i matrikkelføring, oppgave M14. Oppdatert 20.02.2020

 10. Regionmøter for Innlandet fylke2020

  Regionmøtene for Innlandet fylke 2020 er nå under planlegging. I tabellen under finner du informasjon om regionkontakter og tid/ sted for hvert av møtene. Regionmøtene i fylket er en viktig del av