Hopp til innhold
 1. FaggrMatr-Ref-2017-11-16og17 (Pdf, 311 KB)

  REFERAT Tema for møte Faggruppe matrikkel Dato 16.- 17. november 2017 Til stede Britt Anne Bergfjord (BAB), Geir Ulf Johansen (GUJ), Jan Inge Torgersen (JIT), Kristin Tveit (KT)

 2. Storsatsing på matrikkelen

  Kartverket har iverksatt et treårig prosjekt for å heve kvaliteten og styrke rollen til matrikkelen som nasjonal felleskomponent og basisregister. Prosjektet skal bidra til å oppfylle forventningene

 3. Marty i produksjon 22. oktober 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til

 4. Vegnett og kommunereformen 2020

  Det skjer i høst store endringer med NVDB (Nasjonal vegdatabank) og vegnettsproduktene som kommer derfra. Dette som en følge av kommune- og regionreformen. Dagens vegreferanse skal endres slik at

 5. Sover kommunene i nye fylker?

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 202 kommunene som får nytt kommunenummer, som en konsekvens av fylkessammenslåingene fra 1. januar 2020. Svarene viser at mange kommuner har en

 6. Gebyrfrie dokumentkopier til kommunene

  Kommunene kan hente kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverkets matrikkelklient. Den midlertidige ordningen med manuelle bestillinger avvikles. Forskrift om gebyr for tinglysing mv.

 7. Kartverket Strategisk føring 2020 (Pdf, 678 KB)

  Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i

 8. Nye rutiner for innsending av arealplaner til høringskontroll

  Fra 1. mars er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Hamar for høringskontroll. Klikk for større bilde. KONTROLL AV AREALPLANER: Økt bruk av geosynkronisering fører

 9. Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

  Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år. Det offentlige kartgrunnlaget er

 10. Innhold i søk på Se havnivå

  På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann, landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten