Hopp til innhold
 1. Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

  Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene

 2. Spørsmål og svar om korona og tinglysing

  Lurer du på hvordan utbruddet av koronavirus påvirker saksbehandlingen i Kartverket? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Har dere lengre behandlingstid? Nei, foreløpig har vi ikke det. Vi

 3. To av fire vedlikeholdsårsmøter gjennomført i Trøndelag

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste. Årsmøtene for forvaltningsavtalene mellom partene i

 4. Sluttrapport Teknisk koordinator

  Kartverket har i hele perioden til kommune- og regionreformene hatt en rolle med koordinering og samordning av dataflyten mellom ulike registrer og forvaltningsnivå. Sluttrapport på dette arbeidet er

 5. Oppmålingsforretninger og koronavirus

  Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Her er en veiledning om

 6. Kartverket-arsrapport-2019 (Pdf, 8 MB)

  ÅRSMELDING 2019 Marine grunnkart i kystsonen hadde oppstartsmøte i regi av Kommunal- og moderniserings- departementet 22. november. Her er eit knippe nøkkel- personell frå Kartverket,

 7. Alle Kartverkets tjenester tilgjengelige

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt. Dette er

 8. Presentasjon-06-Bli kjent med Kartverkets nettsider (Pdf, 670 KB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020

 9. Presentasjon-04-Foring av offisiell adresse (Pdf, 1 MB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020

 10. Presentasjon-03-Foring av matrikkelenhet (Pdf, 2 MB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020