Hopp til innhold
 1. 2019-10-11-EtterslepstallBygg-Kommunevis (Csv)

  Kommuneoversikt-oppdatert 11.10.2019

 2. Millioner til marine grunnkart i kystsonen

  Et nytt nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» er en realitet når regjeringen bevilger 13,8 millioner kroner i 2020 til oppstart i tre pilotområder langs norskekysten. Det er

 3. Ny utgåve av overseilingskart på Svalbard

  Overseilingskart nr 507 (INT 9313) som dekker farvatn nord på Svalbard er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Nye data er tilført kartet for områder i

 4. Astrup fekk demonstrert elektronisk tinglysing for alle

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vitja Kartverkets hovudkontor på Hønefoss tysdag 1. oktober. Han fekk mellom anna sjå korleis Kartverket no jobbar for at privatpersonar skal kunne tinglyse

 5. Slipp av data før kommune- og regionreformene

  Her er tidslinjen Kartverket har satt for slipp av datasett før de nye kommune- og fylkesstrukturene trer i kraft fra 1. januar 2020. Datasettene gjøres tilgjengelig på Geonorge.no, det nasjonale

 6. Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  3. og 4. september var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og forbedre

 7. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene i Trøndelag

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018. Hensikten med fellesmøtet var å starte arbeidet med

 8. Vedlegg-Edinfo-NorgeDigPart-0617-v2 (Pdf, 305 KB)

  EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS FORMIDLINGSAVTALE EIENDOMSINFORMASJON STATENS KARTVERK SIDE 2 07.06.2017 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD ............................

 9. Gjennomført flyvning på Geovekst i Hedmark/ Oppland

  I sommer er det gjennomført flyvning med laserskanning og fotografering i årets to Geovekstprosjekter i Valdres og Lillehammerregionen. Endelige data leveres i januar/ februar 2020 som avtalt. Må

 10. Vil gi Kartverket ansvar for landmålar-ordning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Kartverket får ansvar for ny autorisasjonsordning for egedomslandmålarar. Framlegget blir grunngitt mellom anna med at Kartverket allereie