Hopp til innhold
 1. Milepæl for overvåking av jordkloden

  Kartverket leverer nå data om jordklodens bevegelser fra den første av to antenner ved Norges nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Dette skjer i parallell drift med det gamle

 2. 7.2 Namnsetjing av naturlokalitetar

  7.2.1 Bakgrunn Namnsetjing av naturlokalitetar er ikkje regulert i regelverket. Av og til kjem det spørsmål om heimel for å gje slike namn. Til dømes er utradisjonelle namn som Stølsheimen, Breheimen

 3. 7.1 Avgjerder

  Lov om stadnamn § 7 Avgjerder seier kven som kan velje namn på ulike lokalitetar: "Kommunen vel namn på og vedtek skrivemåten på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt

 4. Endringslogg (Pdf, 658 KB)

  ENDRINGSLOGG T.O.M. VERSJON 3.16: Versjon Dato Utført av Endring 1.5 2008-01-27 Kari Huse Brukstilfelle 11.1.3: Fjernet krav om innhold: eiers fødselsdato eller organisasjonsnummer.

 5. Samla systemspesifikasjon ver. 3.16 (Pdf, 4 MB)

  Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Matrikkelens innhold og funksjonalitet Klient

 6. Fagdag om marine grunnkart

  Marine grunnkart var fokus på fagdag om temadata hos Kartverket Møre og Romsdal. Vi feira og at regjeringa nettopp hadde løyvd 13,8 mill. til kartlegginga av havbotnen. Sunnmøre er eit av pilotområda

 7. Tilnærmet normal drift i Kartverket

  Kartverket opprettholder tinglysing og alle tjenester under koronakrisen, og har beredskapsplaner klare dersom mange av våre ansatte blir syke. Kartverkets ekspedisjon, resepsjoner og

 8. Johnny Welle på plass som ny kartverkssjef

  Onsdag 1. april tok Johnny Welle over som øverste leder i Kartverket etter Anne Cathrine Frøstrup. – Det er med stor ydmykhet at jeg tar over rollen som kartverkssjef. Dette er en dag jeg

 9. Bli med på stedfesting av gamle kart

  Er du interessert i kart og historie? Nå kan du hjelpe oss med å stedfeste Kartverkets samling av historiske kart. Store deler av Kartverkets historiske kart er digitalisert og gratis tilgjengelig

 10. Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

  Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene