Hopp til innhold
 1. Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst

  Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn

 2. Geovekstsamling for Troms 2019

  Årets samling i Tromsø ble holdt på Fram-senteret 10.-11. oktober og samlet til sammen 37 deltakere fra kommuner, fylkeskommune, Fylkesmannen og enkelte andre Norge digitalt parter i Troms fylke.

 3. JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

  I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene 2019/2020 tilbyr Kartverket eksterne brukere, som ikke kan benytte Martys endringslogg, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og

 4. Anbefaler innsending av saker til tinglysing innen 29. november

  For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne i gitte perioder i desember 2019. Dette får konsekvenser

 5. Geovekstsamling for Finnmark 2019

  Samlingen gikk av stabelen 25.- 26.september i Lakselv. Representanter fra 6 kommuner, kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen og

 6. 191014-Referat-SamordnForum (Pdf, 199 KB)

  - 1 - REFERAT Møte: Samordningsforum, kommune- og regionreformene Dato: 14. oktober 2019 kl. 12.00-14.00 Til stede: Kartverket: Bernt Audun Strømsli, Wenche Rognås, Marit Bekkhus KMD:

 7. Ny utgåve av sjøkart 9 Kristiansand

  Hovudseriekart nr 9 Lillesand - Ny-Hellesund er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld mange nye lykteendringar. Ny utgåve av Hovudseriekart 9

 8. Ny utgåve av sjøkart 129 Halsafjorden - Surnadalsøra

  Hovudseriekart nr 129 Halsafjorden - Surnadalsøra er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld ein del nye lykteendringar. Ny utgåve av

 9. Eiendomsretts-seminaret 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær. Til seminaret kom noen av de beste

 10. 2019-10-11-EtterslepstallBygg-Kommunevis (Csv)

  Kommuneoversikt-oppdatert 11.10.2019