Hopp til innhold
 1. Pantedokument med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Rettleiing til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i fast eigedom, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har

 2. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 3. Pantedokument burettslagsandel med heimelshavar sitt samtykke - nynorsk

  Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i burettslagsandel, med heimelshavar sitt samtykke. Det vil seie i tilfelle der pantsetjaren ikkje har grunnboksheimel til andelen, og

 4. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 5. SSR

  Skjema for behandling av nye adressenavn - Rapportering til SSR Blanketten er en kombinert søknads- og registreringsblankett. Den kan brukes av personer eller foretak som skal søke om å få utlevert

 6. Bestillingsskjema-tinglysing

 7. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.

 8. Partsliste ved oppmåling - Nynorsk

  Partslista blir brukt ved varsel, frammøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretninga. Lista viser om ein er registrert eigar eller stiller i staden for eigar. Landmålar beheld originalen

 9. Krav om sammenslåing - Bokmål

  Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

 10. Krav om samanslåing - Nynorsk

  Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkeleiningar.