Hopp til innhold
 1. Samla systemspesifikasjon ver. 3.17 (Pdf, 4 MB)

  Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Matrikkelens innhold og funksjonalitet Klient

 2. Endringslogg (Pdf, 658 KB)

  ENDRINGSLOGG T.O.M. VERSJON 3.16: Versjon Dato Utført av Endring 1.5 2008-01-27 Kari Huse Brukstilfelle 11.1.3: Fjernet krav om innhold: eiers fødselsdato eller organisasjonsnummer.

 3. Samla systemspesifikasjon ver. 3.16 (Pdf, 4 MB)

  Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Matrikkelens innhold og funksjonalitet Klient

 4. Kartverket-arsrapport-2019 (Pdf, 8 MB)

  ÅRSMELDING 2019 Marine grunnkart i kystsonen hadde oppstartsmøte i regi av Kommunal- og moderniserings- departementet 22. november. Her er eit knippe nøkkel- personell frå Kartverket,

 5. Presentasjon-06-Bli kjent med Kartverkets nettsider (Pdf, 670 KB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020

 6. Presentasjon-04-Foring av offisiell adresse (Pdf, 1 MB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020

 7. Presentasjon-03-Foring av matrikkelenhet (Pdf, 2 MB)

  Presentasjon til kurs i matrikkelføring, del 2. Oppdatert 16.03.2020

 8. Foeringsinstruks-matrikkelen (Pdf, 2 MB)

  Føringsinstruks for matrikkelen - versjon 3.17, ajourført 27.05.2020

 9. Oppgave-M14-Fullforing-av-ikke-fullfort-oppmaalingsforretning-ML (Pdf, 532 KB)

  Oppgave til kurs i matrikkelføring, oppgave M14. Oppdatert 20.02.2020

 10. Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL (Pdf, 2 MB)

  Norconsult AS Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL Oppdragsnr.: 5195899 Dokumentnr.: 101 Versjon: 1 Dato: 2019-12-02 err