Hopp til innhold
 1. Takk for din påmelding!

  Vi bekrefter at vi har mottatt din påmelding til Sjøkartkonferansen 2020 og ønsker deg vel møtt! Du vil ikke få en bekreftelse på e-post. Sjøkartkonferansen 2020. Har du generelle spørsmål om

 2. Eier av fylkesveger i matrikkelen

  Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger, for de fylkene som er omfattet av regionreformen. Endringer i

 3. Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i

 4. Basisdatautvalg for Oslo og Viken fylker

  Basisdatautvalget (BU) for Oslo og Viken fylker ble opprettet våren 2020. Utvalget er et underutvalg av Fylkesgeodatautvalget, og har minst 2 møter per år. Basisdatautvalget består av representanter

 5. Nå kan du enkelt rette feil i sjøkart!

  Årets båtsesong er i gang. Nå kan fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart bidra til sikrere og bedre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og mangler i norske sjøkart. Den nye tjenesten for

 6. Fagdag om marine grunnkart

  Marine grunnkart var fokus på fagdag om temadata hos Kartverket Møre og Romsdal. Vi feira og at regjeringa nettopp hadde løyvd 13,8 mill. til kartlegginga av havbotnen. Sunnmøre er eit av pilotområda

 7. To av fire vedlikeholdsårsmøter gjennomført i Trøndelag

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste. Årsmøtene for forvaltningsavtalene mellom partene i

 8. Laserdata - workshop med fokus på flom

  -En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor, og jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop. Uttalelsen kom fra Kristine Andreassen, Rælingen kommune da

 9. Regionmøter for Innlandet fylke2020

  Regionmøtene for Innlandet fylke 2020 er nå under planlegging. I tabellen under finner du informasjon om regionkontakter og tid/ sted for hvert av møtene. Regionmøtene i fylket er en viktig del av

 10. Kom i mål ved årsskiftet - og strake veien videre i 2020

  Overgangen til 1. januar 2020 og gjennomføringen av kommune- og regionreformene var forberedt godt gjennom et bra samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. I dag oppdaterer 326 av