Hopp til innhold
 1. Takk for din påmelding!

  Vi bekrefter at vi har mottatt din påmelding til Sjøkartkonferansen 2020 og ønsker deg vel møtt! Du vil ikke få en bekreftelse på e-post. Sjøkartkonferansen 2020. Har du generelle spørsmål om

 2. Ny utgave av sjøkart i Stavanger

  Havnekart nr. 455 som dekker Stavanger havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Byfjorden og

 3. Ny utgave av kystkart for Skagerrak

  Kystkart nr. 305 som dekker Skagerrak, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nytt rutesystem for skipstrafikken i Skagerak og Kattegat

 4. Eier av fylkesveger i matrikkelen

  Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger, for de fylkene som er omfattet av regionreformen. Endringer i

 5. Sjøkartkonferansen 2020

  Sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og den nye generasjonen nautiske publikasjoner og karttjenester er tema på årets Sjøkartkonferanse. Sett av datoene 3. og 4. november! Tirsdag 3.

 6. Bruker matrikkelmyter på vei mot bedre datakvalitet

  Arbeidet med strategi for å forbedre datakvaliteten i matrikkelen som nasjonal felleskomponent er i gang. Kartverket bruker mytetesting som metodikk og ønsker tilbakemeldinger på arbeidet. –

 7. Fagdag matrikkel

  Kartverket Innlandet inviterer til fagdag matrikkel. Vi tar forbehold om endringer hvis smittesituasjonen rundt covid-19 fører til nye regler fra helsemyndighetene. Fagdagen er for saksbehandlere og

 8. Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i

 9. Den som venter på noe godt …

  Etter å ha blitt ansatt høsten 2019 hadde Markus Torstad sin første arbeidsdag i Kartverket 1.6.2020. Master og Corona Kontorplassen har stått klar på kontoret i Vadsø en stund i påvente av at

 10. Opplev nye Stavanger kommune med nytt kart

  Kartverket og Stavanger kommune har laget et bli kjent-kart over nye Stavanger kommune. I dag fikk alle 11-åringene i kommunen hvert sitt kart til odel og eie, og det var en høytidelig overrekkelse