Hopp til innhold
 1. Kurs i matrikkelføring – Del 2

  Del 2 - føringskurset - går over tre dager. Det bygger videre på del 1. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen. Påmelding Når du har gjennomført del 1, melder du deg på via denne

 2. Om Kartverket

  Telefon: 32 11 80 00 E-post: post@kartverket.no Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss Besøksadresse hovudkontor: Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss Faks: 32 11 81 01 Org. nr.: 971 040 238

 3. 11-04639-57-høringsuttalelse-grensemerker-etter-ML-fra-NJKF-960043_1_1 (Pdf, 386 KB)

  Til post@kartverket.no Matrikkel- og stedsnavnavdelingen v/Carl-Fredrik Hilland NJKF – Faglig gruppe av Tekna e-post: njkf@tekna.no Hjemmeside: www.njkf.no

 4. Hoeringsuttalelse-Domstoladministrasjonen-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-DA (Pdf)

  Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140. E-post:

 5. Høring - Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 3 MB)

 6. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 376 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes Statens kartverk v/sentral

 7. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 507 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes: Kartverket, v/sentral

 8. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-av_grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 307 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr. Adresse Land* Postnummer

 9. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 10. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.