Hopp til innhold
 1. Er det oppmålingsplikt ved tinglysing av en leiekontrakt som gjelder en hel bygning?

 2. Må jeg legge ved kopi av bankkort, førerkort eller pass når jeg sender dokumenter til tinglysing?

 3. Hva skal sendes inn til tinglysing når noen gir avslag på arv?

 4. Godkjenningsordning-grensemerker-etter-Matrikkelloven-TK (Pdf, 745 KB)

  11/otk,39-9 Byutvikling f Tromsøkommune Kartverket Matrikkelavdelingen 3507 HØNEFOSS Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 7552/13-L34 13/1191 Geir-Ulf Johansen 12.02.2013 Telefon: 77 79

 5. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-mat-KK (Pdf, 228 KB)

  OPPMÅLINGSVESENET Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Tollbodgata 22 Post.oppmaaling@kristiansand.kommune.no Oppmåling Vår saksbehandler Webadresse

 6. Hoering-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 5 MB)

  thogre Typewritten Text thogre Typewritten Text thogre Typewritten Text

 7. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-Matrikkelloven-TK (Pdf, 745 KB)

  11/otk,39-9 Byutvikling f Tromsøkommune Kartverket Matrikkelavdelingen 3507 HØNEFOSS Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 7552/13-L34 13/1191 Geir-Ulf Johansen 12.02.2013 Telefon: 77 79

 8. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-mat-KK-20140314112632 (Pdf, 228 KB)

  OPPMÅLINGSVESENET Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Tollbodgata 22 Post.oppmaaling@kristiansand.kommune.no Oppmåling Vår saksbehandler Webadresse

 9. Restanseliste-i-etterkant-av-moetet-20140114 (Pdf)

  Restanseliste i etterkant av møtet den 14. januar 2014. Sak Meldt av Beskrivelse av problemstilling Foreløpige konklusjoner/Status Ansvarlig Status 12/11 Gebyr matrikkelbrevet •

 10. Driftsmeldinger for matrikkelen