Hopp til innhold
 1. godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-BK (Pdf, 550 KB)

  BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Statens

 2. Hoering-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 3 MB)

 3. Kan en faktura for tinglysing sendes til en annen adresse enn det tinglyste dokumentet?

 4. Endringer gjort i standardene etter 2009

  Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon. Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som

 5. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-Veval (Pdf, 3 MB)

  loct3c1-11 t“k. Kartverket Fagforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen v/Overing. Siri-Linn Ektvedt Vedr. Høring —Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven Etter

 6. Spesifikasjon-for-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 616 KB)

  Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven 1. Typer grensemerker Følgende grensemerker kan godkjennes: 1. Fjell 2. Morene 3. Jord 4. Myr 5. By og tettbebygd strøk 2. Materialkvalitet

 7. Hoering -Godkjenningsordning-grensemerker-etter-matrikkelloven-873935-OES (Pdf)

  Øystre Slidre kommune Næring og byggesak Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Sentralbord: Dir. telefon: Org.nr: E-mail: arne.nysveen@oystre- slidre.kommune.no Heimeside: 61 35 25 00

 8. System-Opplegg-Detaljer-Blankett (Ppt, 4 MB)

 9. Er det mulig å få betalingsutsettelse på en faktura som gjelder tinglysing?

 10. 13.2 Realsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et realsameie? I tingsretten sondres det mellom begrepene personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer, og vil